mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 13.04.2017 r. dot. wodociągu PKP Łódź-Olechów

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził przydatność do spożycia wody w wodociągu PKP Łódź-Olechów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łodzi.