mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 21.12.2017 r. dot. wodociągu w Opocznie.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie stwierdził zanieczyszczenie bakteriologiczne wody do spożycia w wodociągu publicznym Opoczno.

 

PPIS w Opocznie nakazał producentowi wody podjęcie działań naprawczych oraz poinformowanie  odbiorców, iż woda nie nadaje się do bezpośredniego spożycia.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Opocznie.