mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 17.11.2017r. dot. wodociągu w Kołacinku

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach stwierdził brak przydatności do spożycia wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kołacinku z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

 

PPIS w Brzezinach zobowiązał producenta wody do podjęcia działań naprawczych oraz zapewnienia odbiorcom wody przydatnej do spożycia z zastępczego źródła.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Brzezinach.