mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 09.06.2017 r. dot. ujęcia lokalnego Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku stwierdził brak przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego Stara Wieś nr 1 z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Radomsku.