mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 17.11.2017r. dot. wodociągów Skaratki i Rzeczyce

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził brak przydatności do spożycia wody w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia:

-        wodociąg Skaratki,

-        wodociąg Rzeczyce,

z powodu pogorszenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

 PPIS w Łowiczu zobowiązał producenta wody do podjęcia działań naprawczych oraz zapewnienia odbiorcom wody przydatnej do spożycia z zastępczego źródła.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łowiczu.