mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dn. 22.09.2011r. dot. wodociągu w Lubczynie

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu w Lubczynie.

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Wieruszowie: http://www.pis.lodz.pl/wieruszów/