mapa serwisudrukuj

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 20.01.2017 r. dot. wodociągu Zabostów Duży.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu w Zabostowie Dużym z powodu pogorszenia jej jakości pod względem mikrobiologicznym.

 

PPIS w Łowiczu nakazał producentowi wody unieruchomienie wodociągu, zapewnienie zastępczego źródła wody do przydatnej spożycia, podjęcie działań naprawczych oraz poinformowanie konsumentów o jakości wody.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PSSE w Łowiczu.