mapa serwisudrukuj

Jakość wody w basenach nadzorowanych przez Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu

Adres obiektu Nazwa obiektu Punkt poboru próbki Analizowany parametr Wartość  parametru Data poboru próbki
Legnica, ul. Grabskiego 14/22 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Budowlanych środek niecki ogólna liczba bakterii po 24h [jtk/1ml] <1 20100223
Legnica, ul. Grabskiego 14/23 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Budowlanych środek niecki bakterie grupy coli [jtk/100ml] 0 20100223
Legnica, ul. Grabskiego 14/24 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Budowlanych środek niecki Escherichia coli [jtk/100ml] 0 20100223
Legnica, ul. Grabskiego 14/25 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Budowlanych środek niecki gronkowce koagulazododatnie [jtk/100ml] 0 20100223
Legnica, ul. Mazowiecka 3 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 jacuzzi ogólna liczba bakterii po 24h [jtk/1ml] 9 20100223
Legnica, ul. Mazowiecka 3 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 jacuzzi bakterie grupy coli [jtk/100ml] 0 20100223
Legnica, ul. Mazowiecka 3 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 jacuzzi Escherichia coli [jtk/100ml] 0 20100223
Legnica, ul. Mazowiecka 3 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 jacuzzi gronkowce koagulazododatnie [jtk/100ml] 0 20100223
Legnica, ul. Mazowiecka 3 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 basen rekreacyjny ogólna liczba bakterii po 24h [jtk/1ml] 6 20100223
Legnica, ul. Mazowiecka 3 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 basen rekreacyjny bakterie grupy coli [jtk/100ml] 0 20100223
Legnica, ul. Mazowiecka 3 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 basen rekreacyjny Escherichia coli [jtk/100ml] 0 20100223
Legnica, ul. Mazowiecka 3 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 basen rekreacyjny gronkowce koagulazododatnie [jtk/100ml] 0 20100223
Legnica, ul. Mazowiecka 3 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 basen sportowy ogólna liczba bakterii po 24h [jtk/1ml] 5 20100223
Legnica, ul. Mazowiecka 3 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 basen sportowy bakterie grupy coli [jtk/100ml] 0 20100223
Legnica, ul. Mazowiecka 3 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 basen sportowy Escherichia coli [jtk/100ml] 0 20100223
Legnica, ul. Mazowiecka 3 Basen kapielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 basen sportowy gronkowce koagulazododatnie [jtk/100ml] 0 20100223
Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5a Pływalnia kryta przy Zespole Szkół Specjalnych środek niecki ogólna liczba bakterii po 24h [jtk/1ml] 3 20100223
Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5a Pływalnia kryta przy Zespole Szkół Specjalnych środek niecki bakterie grupy coli [jtk/100ml] 0 20100223
Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5a Pływalnia kryta przy Zespole Szkół Specjalnych środek niecki Escherichia coli [jtk/100ml] 0 20100223
Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5a Pływalnia kryta przy Zespole Szkół Specjalnych środek niecki gronkowce koagulazododatnie [jtk/100ml] 0 20100223
Lubin, ul. KEN 6 Basen kryty przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących środek niecki ogólna liczba bakterii po 24h [jtk/1ml] 25 20100223
Lubin, ul. KEN 7 Basen kryty przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących środek niecki bakterie grupy coli [jtk/100ml] 0 20100223
Lubin, ul. KEN 8 Basen kryty przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących środek niecki Escherichia coli [jtk/100ml] 0 20100223
Lubin, ul. KEN 9 Basen kryty przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących środek niecki gronkowce koagulazododatnie [jtk/100ml] 0 20100223
Lubin, ul. Szpakowa 1 Basen kryty przy Zespole Szkół nr 2 środek niecki ogólna liczba bakterii po 24h [jtk/1ml] <1 20100223
Lubin, ul. Szpakowa 2 Basen kryty przy Zespole Szkół nr 3 środek niecki bakterie grupy coli [jtk/100ml] 0 20100223
Lubin, ul. Szpakowa 3 Basen kryty przy Zespole Szkół nr 4 środek niecki Escherichia coli [jtk/100ml] 0 20100223
Lubin, ul. Szpakowa 4 Basen kryty przy Zespole Szkół nr 5 środek niecki gronkowce koagulazododatnie [jtk/100ml] 2 20100223
maciek mieszkowski