mapa serwisu
Filtruj Zmiń
Treść:
Rodzaj wody:
Typ komunikatu:
Obszary:

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Otorcz, powiat janowski [2017-12-21]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 14.12.2017 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz punktów, nie stwierdził przekroczenia dopuszczalnej ilości parametrów mikrobiologicznych.
W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim w dniu 20.12.2017 r. wydał decyzję , w której stwierdził, iż woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Otrocz spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20175 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz zaopatruje w wodę ok. 512 mieszkańców miejscowości Otrocz.
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 23 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Płonka Strumianka gmina Łapy, powiat białostocki [2017-12-19]

Komunikat nr 22 dotyczący wodociągu Płonka Strumianka gmina Łapy, powiat białostocki [2017-12-18]

Komunikat nr 21 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Płonka Strumianka gmina Łapy, powiat białostocki [2017-12-14]

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Milanów , powiat parczewski [2017-12-13]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody z dnia 11.12.2017 r. , pobranych z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - Milanów, punktów monitoringowych nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i w związku z powyższym wydał w dniu 11.12.2017 r. decyzję w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Milanów powiat parczewski.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Milanów zaopatruje w wodę ok. 2600 mieszkańców miejscowości : Milanów, Kostry, Kopina, Czeberaki, Cichostów i Okalew.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Otrocz gm. Chrzanów, powiat janowski [2017-12-08]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 04.12.2017 r., stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 cześć A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U.  z 2015 r., poz. 1989), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim wydał w dniu 07.12.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ortocz i nakazał:
- niezwłoczne poinformowanie konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz że woda nie nadaje się do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów;
- przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych do PPIS w Janowie Lubelskim;
- przedstawienie PPIS w Janowie Lubelskim wyników badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w terminie dni od daty doręczenia decyzji;
- podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do stanu zgodnego z przepisami;
- zapewnienie konsumentom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- utrzymanie wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych i gospodarczych (mycie, sprzątanie, pranie z zachowaniem temperatury minimum  600 C oraz innych celów domowych - spłukiwanie toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz zaopatruje w wodę ok 512 mieszkańców miejscowości Orocz.

Z - CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

Anna Strzyż

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowgeo zaopatrzenia Gródki, gm. Turobin, powiat biłgorajski [2017-11-17]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniach 13.11.2017 r. oraz 15.11.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz bieżącego nadzoru sanitarnego z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gródki punktów, nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, w związku z powyższym w dniu 17.11.2017 r. wydał decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gródki.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gródki zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Gródki Pierwsze, Gródki Drugie, Huta Turobińska, Tokary, Kolonia Otrocz, Kolonia Kondraty.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowgeo zaopatrzenia Wrzosów, gm. Borki, powiat radzyński [2017-11-17]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 14.11.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wrzosów punktów, nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych,  w związku z powyższym w dniu 16.11.2017 r. wydał decyzję, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wrzosów.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wrzosów zaopatruje w wodę ok. 380 mieszkańców miejscowości Wrzosów.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gościeradów Kolonia - Salomin, gm. Gościeradów, powiat kraśnicki [2017-11-16]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody z dnia 07.11.2017 r. pobranych z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gościeradów Kolonia - Salomin punktów monitoringowych nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych                 i w związku z powyższym wydał w dniu 13.11.2017 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gościeradów Kolonia - Salomin, gm. Gościeradów, powiat kraśnicki.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gościeradów Kolonia - Salomin zaopatruje w wodę ok.470 mieszkańców następujących miejscowości:Gościeradów Kolonia i Salomin.
 
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor  Sanitarny
w Lublinie
Irmina  Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krasnobród, gm. Krasnobród , powiat zamojski [2017-11-15]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody z dnia 10.11.2017 r. pobranych z wyznaczonych  na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  w Krasnobrodzie  punktów monitoringowych, nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i w związku z powyższym wydał w dniu 13.11.2017 r. decyzję w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krasnobród, gm. Krasnobród, powiat zamojski.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Krasnobród zaopatruje w wodę  ok. 3410 mieszkańców następujacych miejscowości: Podklasztor, Podzamek, Nowa Wieś, Borki, Krasnobród.Z - Ca Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

Anna Strzyż

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 74 > >> >|