mapa serwisu
Filtruj Zmiń
Treść:
Rodzaj wody:
Typ komunikatu:
Obszary:

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Brześce gm. Janowiec, powiat puławski [2018-08-14]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach po zapoznaniu się z informacją  przesłaną w dniu 13.08.2018 r. przez Gminę Janowiec o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brześcach gm. Janowiec stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
W związku z powyższym PPIS w Puławach wydał w dniu 13.08.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brześce i nakazał:
 • niezwłocznie poinformować wszystkich użytkowników wody z niniejszego ujęcia, iż woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi tzn. nie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń, owoców i warzyw, mycia rąk i zębów, kąpieli;
 • podjąć skuteczne działania naprawcze na wodociągu mające na celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotową sieć do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
 • przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu ws Puławach harmonogram realizacji działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Janowiec;
 • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu zastępczego źródła wody o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
jednocześnie zezwolił na utrzymanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet, pranie w temperaturze min. 600 C, sprzątanie.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor  natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Brześce zaopatruje w wodę ok.548 mieszkańców miejscowości: Brześce, Brześce - Kolonia, Janowice.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Nasiłów gm. Janowiec, powiat puławski [2018-08-14]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach po zapoznaniu się z informacją przesłaną w dniu 13.08.2018r. przez Gminę Janowiec o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nasiłowie, gm. Janowiec stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i C  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
w związku z powyższym PPIS w Puławach wydał w dniu 13.08.2014 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nasiłów i nakazał:
 • niezwłocznie poinformować wszystkich użytkowników wody z niniejszego ujęcia, iż woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi tzn. nie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń, owoców i warzyw, mycia zębów i rąk, kąpieli;
 • podjąć skuteczne działania naprawcze na wodociągu mające na celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotową się do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
 • przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Puławach harmonogram realizacji działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Janowiec;
 • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu zastępczego źródła wody o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
jednocześnie zezwolił na utrzymanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet, pranie w temperaturze min. 600 C.

ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Nasiłów zaopatruje w wodę ok.1317 mieszkańców miejscowości: Nasiłów, Trzcianki, Wojszyn.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zielone gm.Krasnobród, powiat zamojski [2018-08-06]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 01.08.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielone punktów monitoringowych, stwierdził iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne określone w załączniku nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,, poz. 2294).

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Zielone zaopatruje w wodę ok. 468 mieszkańców miejscowości Zielone.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w  Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krępa gm. Jeziorzany, powiat lubartowski [2018-08-03]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z badaniami próbek wody pobranymi w dniu 01.08.2018 r., za wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Krępie gm. Jeziorzany punktów monitoringowych , stwierdził iż woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom higienicznym i zdrowotnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. u. z 2017 r. , poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 03.08.2018 r. decyzję , w której stwierdził wygaśniecie decyzji z dnia 31.07.2018 r. stwierdzającej brak przydatności wody  do spożycia przez ludzi pochodzącej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krępa gm. Jeziorzany zaopatruje w wodę ok. 2646 mieszkańców miejscowości: Krępa, Blizocin, Jeziorzany, Przytyczno, Skarbicierz, Skrawki, Stoczek Kocki, Wola Blizocka, Pieńki.


Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 11/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Rybniki gmina Wasilków, powiat białostocki [2018-08-03]

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Krępa gm. Jeziorzany, powiat lubartowski [2018-08-01]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z badaniami próbek wody z dnia 30.07.2018 r. , pobranymi w dniu 26.07.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Krępie gm. Jeziorzany punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 220 C, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w  dniu 31.07.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krępa i nakazał:
 • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Krępie do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych, w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów);
 • podjecie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, a o terminie ich zakończenia poinformowanie PPIS w Lubartowie;
 • niezwłoczne poinformowanie ludzi zaopatrywanych w wodę z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia podczas używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. ibn. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek  wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krępa gm. Jeziorzany zaopatruje w wodę ok. 2646 mieszkańców miejscowości w Gminie Jeziorzany: Krępa, Blizocin, Jeziorzany, Przytyczno, Skarbicierz, Skrawki, stoczek Kocki, Wola Blizocka oraz miejscowości Pieńki w Gminie Serokomla.

Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

Anna Strzyż

Komunikat nr 10/HK/2018 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Dołubowo gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki [2018-07-31]

Komunikat nr 9/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Dołubowo gmina Dziadkowice, powiat siemiatycki [2018-07-26]

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Aleksandrowie [2018-07-20]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z raportami z badania próbek wody pobranymi w dniu 17.07.2018 r. w ramach kontroli sanitarnej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Aleksandrów punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną wartość parametrów mikrobiologicznych , cop stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Kraśniku wydał w dniu 19.07.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Aleksandrowie i nakazał:
 • niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu , że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk, kąpieli;
 • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
jednocześnie zezwolił na :
 • utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe berdzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Aleksandrowie zaopatruje w wodę ok. 1500 mieszkańców następujących miejscowości: Aleksandrów, Ksieżomierz Dzierzkowska, Ksieżomierz Gościeradowska, Ksieżomierz Kolonia, Ksieżomierz Kościelna.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w  Lublinie

Irmina NikielKomunikat nr 8/HK/2018 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Białosukni, gmina Goniądz, powiat moniecki [2018-07-11]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 77 > >> >|