mapa serwisu
Filtruj Zmiń
Treść:
Rodzaj wody:
Typ komunikatu:
Obszary:

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stara Huta, gmina Krasnobród, powiat zamojski [2018-04-24]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 20.04.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stara Huta punktów monitoringowych stwierdził przydatność wody do spożycia pochodzącej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę stara Huta zaopatruje w wodę ok. 594 mieszkańców następujących miejscowości: Stara Huta, Hucisko, Potok Senderki, Malewszczyzna.
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikat nr 1/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Strzelcowizna gmina Płaska, powiat augustowski [2018-04-20]

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stara Huta - powiat zamojski [2018-04-18]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 16.04.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stara Huta punktów monitoringowych stwierdził ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w  dniu 18.04.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stara Huta i nakazał:
  • niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
  • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zamościu harmonogram realizacji działań naprawczych wraz z terminem  ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta Krasnobród;
  • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;

jednocześnie zezwolił na :

utrzymanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania     z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stara Huta zaopatruje w wodę ok. 594 mieszkańców następujących miejscowości: Stara Huta, Hucisko, Potok Senderki, Malewszczyzna.

Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Lublinie

Anna Strzyż


Komunikat nr 3 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Majdan Nepryski gm. Józefów, powiat biłgorajski [2018-03-19]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 07.03.2018 r. , wydał w dniu 16.03.2018 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia pochodzącej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Majadan Nepryski zaopatryje w wode ok. 2367 osób, mieszkańców następujących miejscowości: Długi Kąt, Długi Kąt - Osada, Hamwernia, Majdan Nepryski, Samsonówka, Siedliska, Tartak Długi Kąt.


Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Majdan Nepryski gm. Józefów, powiat biłgorajski [2018-02-26]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 21.02.2018 r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 A i nr 1 C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Biłgoraju wydał w dniu 23.02.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Majdan Nepryski i nakazał:
  • Poinformować w sposób skuteczny konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
  • Zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu, wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • Przedłożyć harmonogram realizacji działąń naprawczych i poinformować o powyższym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju;
  • Podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom Higienicznym i zdrowotnym;

jednocześnie zezwolił na:

utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: pranie w temperaturze 600 C, spłukiwanie toalet i sprzątanie.


Ponowne dopuszczenie wody doi spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Majdan Nepryski zaopatruje w wodę ok. 2367 mieszkańców następujących miejscowości: Długi Kąt, Długi Kąt - Osada, Hamernia, Majdan Nepryski, Samsonówka, Siedliska, Tartak Długi Kąt.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Otorcz, powiat janowski [2017-12-21]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 14.12.2017 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz punktów, nie stwierdził przekroczenia dopuszczalnej ilości parametrów mikrobiologicznych.
W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim w dniu 20.12.2017 r. wydał decyzję , w której stwierdził, iż woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Otrocz spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20175 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz zaopatruje w wodę ok. 512 mieszkańców miejscowości Otrocz.
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 23 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Płonka Strumianka gmina Łapy, powiat białostocki [2017-12-19]

Komunikat nr 22 dotyczący wodociągu Płonka Strumianka gmina Łapy, powiat białostocki [2017-12-18]

Komunikat nr 21 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Płonka Strumianka gmina Łapy, powiat białostocki [2017-12-14]

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Milanów , powiat parczewski [2017-12-13]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody z dnia 11.12.2017 r. , pobranych z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - Milanów, punktów monitoringowych nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i w związku z powyższym wydał w dniu 11.12.2017 r. decyzję w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Milanów powiat parczewski.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Milanów zaopatruje w wodę ok. 2600 mieszkańców miejscowości : Milanów, Kostry, Kopina, Czeberaki, Cichostów i Okalew.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 74 > >> >|