mapa serwisu
Filtruj Zmiń
Treść:
Rodzaj wody:
Typ komunikatu:
Obszary:

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski [2017-10-20]
Lubelski Państwowy Wojeówdzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 17.10.2017 r. i 18.10.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych.

W związku z powyższym PPIS w Lubartowie w dniu 19.10.2017r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Firlej, gm. Firlej powiat lubartowski.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Firlej zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Firlej, Osiedle Serock.


Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

Anna Strzyż


Komunikta nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek, gm. Batorz,powiat janowski [2017-10-18]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się  z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 12.10.2017 r. oraz 16.10.2017 r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne         z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część Ado rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim wydał w dniu 18.10.2017 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek i nakazał:
- unieruchomienie wodociągu oraz podjęcie stosownych działań naprawczych;
- niezwłoczne poinformowanie konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz że woda nie nadaje się do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania;
przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych do PPIS w Janowie Lubelskim;
- przedstawienie PPIS w Janowie Lubelskim wyników badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji;
- podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do stanu zgodnego  z przepisami;
- zapewnienie konsumentom zastępczego Źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
jednocześnie zezwolił na:
- utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do  celów sanitarnych(spłukiwanie toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Błażek zaopatruje w wodę ok. 949 mieszkańców następujących miejscowości: Błażek; Samary; Moczydło Nowe.
 
Z - CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
 w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbioroowego zaopatrzenia Zarajec Modliborski gmina Modliborzyce, powiat janowski [2017-10-17]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 11.10.2017 r. oraz 16.10.2017 r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie  załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1989).
 
W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim wydał w dniu 17.10.2017 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zarajec Modliborski i nakazał:
- unieruchomienie wodociągu oraz podjęcie stosownych działań naprawczych;
- niezwłoczne poinformowanie konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz że woda nie nadaje się do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania;
przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych do PPIS w Janowie Lubelskim;
- przedstawienie PPIS w Janowie Lubelskim wyników badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w terminie 14 dni od taty doręczenia decyzji;
- podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do stanu zgodnego z  przepisami;
- zapewnienie konsumentom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

jednocześnie zezwolił na:
- utrzymywanie tego wodociągu z ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zarajec Modliborski zaopatruje w wodę ok. 3819 mieszkańców następujących miejscowości: Brzeziny, Dąbie, Felinów, Kolonia Zamek, Michałówka, Modliborzyce, Słupie, Stojeszyn Drugi, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Kolonia, Zarajec.


Z- CA Lubelskiego Państwowego  Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski [2017-10-16]
Lublin, dnia 16.10.2017 r.
 
 
Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 12.10.2017 r. i 13.10.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).
 
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.10.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski i nakazał:
  • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju - do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez wodę z tego wodociągu wymagań przepisów w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody;
  • poinformowanie z chwila otrzymania niniejszej decyzji ludzi zaopatrywanych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju, gmina Firlej o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzy, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli;
  • prowadzenie z chwilą otrzymania niniejszej decyzji stałej dezynfekcji wody w całej sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez przedmiotową wodę wymagań przepisów w zakresie grupy coli w 100 ml badanej wody;
  • doprowadzenie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do stanu zgodnego z przepisami w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Firlej, Osiedle Serock.

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

Irmina Nikiel


Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gościeradów Kolonia- Salomin, gm. Goscieradów , poiwat kraśnicki [2017-10-06]

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatzrenia Udrycze, gm. Stary Zamość, powiat zamojski [2017-10-05]
Lublin, dnia 04.10.2017  r.
 
 
 
Komunikat nr 2
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Udrycze, gm. Stary Zamość, powiat zamojski
 
 
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z dniu 02.10.2017 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Udrycze, gm. Stary Zamość, powiat zamojski, punktów monitoringowych nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, w związku z powyższym stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowergo zaopatrzenia Udrycze.Wodociąg zborowego zaopatrzenia w wodę Udrycze zaopatruje w wodę ok.1200 mieszkańców następujących miejscowości: Udrycze Kolonia, Udrycze, Wisłowiec, Wisłowiec Kolonia, Zrąb Kolonia.Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Udrycze, gm. Stary Zamość, powiat zamojski [2017-09-29]

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Jarosławiu gm. Sitno [2017-09-28]

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jarosławiec gm. Sitno, powiat zamojski [2017-09-25]

Komunikat nr 14 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Srebrny Borek, gmina Szumowo, powiat zambrowski [2017-09-05]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 72 > >> >|