mapa serwisu
Filtruj Zmiń
Treść:
Rodzaj wody:
Typ komunikatu:
Obszary:

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biszcza na odcinku od pompowni Biszcza/Bukowina, powiat biłgorajski [2018-06-21]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w  Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju po zapoznaniu się z informacją przesłaną w dniu 18.06.2018 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Biszczy, dotyczącą pobranych w dniu 15.06.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej próbek wody z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Biszczy punktów, stwierdził ponadnormatywną wartość parametru mikrobiologicznego, co stanowi naruszenie  wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Biłgoraju wydał w dniu 18.06.2018 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biszcza na odcinku od pompowni Biszcza/Bukowina i nakazał:
 • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
 • niezwłoczne poinformowanie mieszkańców miejscowości Bukowina i Wola Kulońska o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
 • przedłożenie do PPIS w Biłgoraju planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Biszcza;
 • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu zastępczego źródła wody przydatnej do spożycia przez ludzi.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Biszcza zaopatruje w wodę ok.1080 mieszkańców miejscowości Bukowina i Wola Kulońska.

Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna  Strzyż

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoża gm.Uścimów, powiat lubartowski [2018-06-19]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15.06.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu  zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży gm. Uścimów punktów monitoringowych, wydał ocenę , w której stwierdził, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ochoży gm. Uścimów zaopatruje w wodę ok. 90 mieszkańców miejscowości Ochoża.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoża gm. Uścimów, powiat lubartowski [2018-06-19]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Lubartowie po zapoznaniu się w dniu 13.06.2018 r.  z badaniami próbek wody pobranymi w dniu 11.06.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży  punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.,  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.06.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoża, gm. Uścimów i nakazał:
 • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych, w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów);
 • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, a o terminie ich zakończenia poinformować PPIS w Lubartowie;
 • niezwłocznie poinformować ludzi zaopatrywanych w wodę z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m.in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ochoża, gm. Uścimów zaopatruje w wodę ok. 90 mieszkańców miejscowości Ochoża.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka gm. Gorzków, powiat krasnostawski [2018-06-19]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody z dnia 11.06.2018 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonego na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka punktu poboru, wydał w dniu 12.06.2018 r. decyzję w której stwierdził, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka gm. Gorzków zaopatruje w wodę ok. 36 mieszkańców miejscowości Widniówka.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w  Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka , gm. Gorzków, powiat krasnostawski [2018-06-19]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z powiadomieniem o przekroczeniu sporządzonym przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52 A, po badaniu próbki wody pobranej w dniu 29.05.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonego na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka punktu monitoringowego stwierdził ponadnormatywną zawartość enetrokoków kałowych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 01.06.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka i nakazał:
 • unieruchomienie wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych;
 • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, a o terminie ich zakończenia poinformować PPIS w Krasnymstawie;
 • niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka zaopatruje w wodę ok. 36 mieszkańców miejscowości Widniówka.

Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż
 

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszka Duża gm. Rudnik, powiat krasnostawski [2018-06-19]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Krasnymstawie  po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gruszka Duża gm. Rudnik punktów monitoringowych, wydał decyzję w której stwierdził, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gruszka Duża w części zaopatrującej gm. Rudnik zaopatruje w wodę ok. 383 mieszkańców miejscowości Bzowiec.


Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszka Duża gm. Rudnik, powiat krasnostawski [2018-06-19]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje , iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krsasnymstawie po zapoznaniu się z powiadomieniem o przekroczeniu sporządzonymi przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A po badaniu próbki wody pobranej w dniu 29.05.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonego na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gruszka Duża, punktu monitoringowego stwierdził ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. m, poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 01.06.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszka Duża w części zaopatrującej gm. Rudnik i nakazał:
 • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w części zaopatrującej miejscowość Bzowiec gm. Rudnik do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych;
 • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu  wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, a o terminie ich zakończenia poinformowanie PPIS w Krasnymstawie;
 • niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gruszka Duża w części zaopatrującej gm. Rudnik zaopatruje w wodę ok. 383 mieszkańców miejscowości Bzowiec.

Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamień - Kolonia gm. Łaziska, powiat opolski [2018-05-24]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się z raportami z badania próbek wody pobranych w dniu 18.05.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kamień - Kolonia punków monitoringowych, wydał w dniu 21.05.2018 r. decyzję, w której stwierdził, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2294).
Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim stwierdził, że woda uzdatniana w procesie dezynfekcji, przy zapewnionym odpowiednim czasie kontaktu wody ze środkiem dezynfekcyjnym, wprowadzanej do sieci wodociągowej, może być używana do spożycia przez ludzi.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kamień - Kolonia zaopatruje w wodę ok. 828 mieszkańców następujących miejscowości: Kamień - Kolonia, Piotrawin - Kolonia, Piotrawin, Kamień, Kępa Solecka.


Z -CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

Anna Strzyż

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wysokie gm. Wysokie, powiat lubelski [2018-05-24]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Lublinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badania próbek wody z dnia 21.05.2018 r. pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  w wodę Maciejów, punktów monitoringowych, stwierdził że woda poddana procesowi uzdatnienia spełnia wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w części A tabela nr 1 załącznika nr 1 oraz części C tabela nr 1 załącznika nr 1 do  rozporządzenia Ministra zdrowia Z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lublinie zezwolił na zaopatrywanie mieszkańców m. wysokie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi pochodzącą z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Maciejów m. Wysokie.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Wysokie zaopatruje w wode ok. 1013 mieszkańców następujacych miejscowości: Biskupie, Dragany, Zabłocie, Wysokie (z wyłączeniem ulic: Szkolna, Krótka, Lubelska, Miła, Młyńska, Nowa, Ogrodowa, Przechodnia, Rynek Jabłonowski, Strażacka, Warszawska).Z-CA Lubelskiego Państwowego  Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w  Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamień - Kolonia [2018-05-18]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się z raportami z badania próbek wody pobranych w dniu 17.05.2018 r,. w ramach kontroli sanitarnej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kamień - Kolonia punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Opolu Lubelskim wydał w dniu 17.05.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kamień - Kolonia i nakazał:
- niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn.: do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk, kąpieli;
-zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
- podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
 jednocześnie zezwolił na:
utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet, sprzątanie oraz pranie w temperaturze powyżej 60o C.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kamień - Kolonia zaopatruje w wodę ok. 828 mieszkańców następujacych miejscowości: Kamień - Kolonia, Piotrawin- Kolonia; Piotrawin; Kamień; Kępa Solecka.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 75 > >> >|