mapa serwisu
Filtruj Zmiń
Treść:
Rodzaj wody:
Typ komunikatu:
Obszary:

Komunikat nr 11 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Srebrny Borek, gmina Szumowo, powiat zambrowski [2017-08-11]

komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów, powiat zamojski [2017-07-21]
Lublin, dnia  21.07.2017r.Komunikat nr 2
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów, powiat zamojski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z dniu 19.07.2017r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów, powiat zamojski.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu zaopatruje w wodę ok. 70 osób - mieszkańców części miejscowości Bondyrz.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Gruszka Duża gm. Nielisz, część leżąca na terenie miejscowości Bzowiec gm. Rudnik, powiat krasnostawski [2017-07-14]
Lublin, dnia 14.07.2017r.
Komunikat nr 1

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszka Duża gm. Nielisz, część leżąca na terenie miejscowości Bzowiec gm. rudnik, powiat krasnostawski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 11.07.2017r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. , poz. 1989).

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 13.07.2017r. decyzję,w  której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszka Duża gm. Nielisz z części leżącej na terenie gminy Rudnik ,punkt poboru Przepompownia Bzowiec i nakazał:
  1. unieruchomienie ww. wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów);
  2. poinformowanie wszystkich użytkowników że woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania;
  3. zapewnienie zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi;
  4. przeprowadzanie do odwołania skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenia zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w odę Gruszka Duża gm. Nielisz część leżąca na terenie miejscowości Bzowiec gm. Rudnik- zaopatruje w wodę ok. 383 osoby , mieszkańców miejscowości Bzowiec.

Z- ca Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż


Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Bondyrz gm. Adamów powiat zamojski [2017-07-06]

Lublin, dnia 05.07.2017r.
Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bondyrz, gm. Adamów, powiat zamojski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 30.06.2017r. oraz 04.07.2017r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. , poz. 1989).

W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 05.07.2017r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z  wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bondyrz i nakazał:

1. unieruchomienie ww. wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet);
2. poinformowanie wszystkich użytkowników że woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania;
3. zapewnienie zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi;
4. przeprowadzanie do odwołania skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.

 
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Bondyrz zaopatruje w wodę ok. 70 osób mieszkańców miejscowości Bondyrz.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 10 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Rogowo, powiat białostocki, gmina Choroszcz [2017-06-05]

Komunikat nr 9 dotyczący poprawy jakości wody do spożycia z wodociągu Łętownica, gmina Szumowo, powiat zambrowski [2017-05-31]

Komunikat nr 8 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Rogowo, powiat białostocki, gmina Choroszcz [2017-05-29]

Komunikat nr 7 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Łętownica, gmina Szumowo, powiat zambrowski [2017-05-29]

Komunikat nr 6 dotyczący poprawy jakości wody do spożycia z wodociągu Podgórze gmina Łomża, powiat łomżyński [2017-05-18]

Komunikat nr 5 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Podgórze gmina Łomża, powiat łomżyński [2017-05-08]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 71 > >> >|