mapa serwisu
Filtruj Zmiń
Treść:
Rodzaj wody:
Typ komunikatu:
Obszary:

Komunikat nr 2/HK/2019 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Mielnik, gmina Mielnik, powiat siemiatycki [2019-03-07]

Komunikat nr 1/HK/2019 dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Mielnik, gmina Mielnik, powiat siemiatycki [2019-03-01]

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw, powiat kranostwski [2019-02-22]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się w dniu 22.02.2019 r. z raportami z badania próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów punktów monitoringowych, stwierdził iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne określone w załączniku nr 1  część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 22.02.2019 r. decyzję w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów zaopatruje w wodę ok. 340 mieszkańców miejscowości Latyczów.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel

komunikat z dn. 22.09.2019r. - wodoc. Baby [2019-02-22]

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm.Krasnystaw, powiat krasnostawski [2019-02-18]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się w dniu 18.02.2019 r. z powiadomieniem o przekroczeniu, uzyskanym po pobraniu w ramach kontroli wewnętrznej próbek wody z wyznaczonego na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów punktów monitoringowego, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametru mikrobiologicznego, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1  część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 18.02.2019 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów oraz nakazał administratorowi wodociągu:
  • unieruchomić ww. wodociąg do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody;
  • do czasu zapewnienia wody odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia zapewnić wodę do spożycia z innego źródła, spełniającą wymagania powyższego rozporządzenia;
  • podjąć działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody  z ww. wodociągu, a o terminie ich zakończenia poinformować PPIS w Krasnymstawie;
  • poinformować w sposób skuteczny wszystkich użytkowników, że woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów zaopatruje w wodę ok. 340 mieszkańców miejscowości Latyczów.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka gm. Annopol, powiat kraśnicki [2018-12-21]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Kraśniku po otrzymaniu  z Prokuratury Rejonowej w Kraśniku w dniu 20.12.2018 r.  postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie podejrzenia zanieczyszczenia wody na ujęciu w Grabówce oraz otrzymaniu w dniu 21.12.2018 r. wyniku badania wody pobranej ze zbiornika wyrównawczego wody czystej w zakresie oznaczenia wartości parametrów chemicznych grupy B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2294), wydał w dniu 21.12.2018 r. ocenę, w której stwierdził, iż woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka gm. Annopol poddawana dezynfekcji jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie PPIS w Kraśniku informuje iż dezynfekcja wody z ww. wodociągu została wprowadzona ze względu na zabezpieczenie mikrobiologicznej jakości wody po uruchomieniu wodociągu.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka zaopatruje w odę ok. 579 mieszkańców następujących miejscowości: Grabówka, Grabówka Kolonia, Grabówka Ukazowa.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 3 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn gm. Terespol, powiat bialski [2018-12-20]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się  w dniu 05.12.2018 r. z raportami z badania próbek wody pobranymi w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn punktów  monitoringowych stwierdził, iż woda spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Białej Podlaskiej wydał w dniu 07.12.2018 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn zaopatruje w wodę ok. 7351 mieszkańców następujących miejscowości:Bohukały, Dobratycze- Kolonia, Kobylany, Kołpin- Ogrodniki, Koroszczyn, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Lebiedziew, Lechuty Duże, Lechuty Małe, Łegi, Łobaczew Duży, Łobaczew Mały, Małaszewicze, Małąszewicze Małe, Małąszewicze Duże, Michalków, Murawiec, Neple, Podolanka, Polatycze, Samowicze, Starzynka, Zastawek, Żuki, Dobratycze, Kopytów, Kopytów Kolonia, Kożanówka, Wólka Dobryńska.Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
 w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka gm. Annopol, powiat kraśnicki [2018-12-14]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po otrzymaniu informacji o podejrzeniu włamania do pomieszczenia zabezpieczającego właz do zbiornika wyrównawczego na ujęciu wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka, gm . Annopol wydał w dniu 13.12.2018 r. decyzję, w której nakazał unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka gm. Annopol oraz:

  1. niezwłocznie poinformować wszystkich użytkowników wodociągu , że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia , przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i kąpieli;
  2. informowanie na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku o podejmowanych działaniach;
  3. zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu , wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  4. wykonać w ramach kontroli wewnętrznej badania wody pozwalające określić jej przydatność do spożycia przez ludzi.


Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Z uwagi na możliwość zagrożenia zdrowia i życia ludzi związaną z używaniem wody z przedmiotowego wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku nakazał unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka, stwierdzając jednocześnie brak przydatności wody do spożycia w stanie obecnym oraz nakazał podjecie stosownych działań naprawczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka zaopatruje w wodę ok. 579 mieszkańców następujących miejscowości: Grabówka, Grabówka kolonia, Grabówka Ukazowa.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 3 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Kowala gm. Poniatowa, powiat opolski [2018-12-11]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się z raportami badania próbek wody z dnia 30.11.2018 r. (SB/122508/11/2018; SB/122510/11/2018; SB/122511/11/2018), przeprowadzonymi w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp.z o.o., 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, a pobranymi z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kowala gm. Poniatowa punktów monitoringowych, stwierdził iż woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kowala zaopatruje w wodę ok. 1093 mieszkańców następujących miejscowości: Kowala Pierwsza, Kowala Druga, Spławy.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel
 

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek gm.Batorz, powiat janowski [2018-12-10]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 03.12.2018 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek gm. Batorz stwierdził, że  woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim wydał w dniu 07.12.2018 r. ocenę, w której stwierdził, że woda z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek może być ponownie używana do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Błażek zaopatruje  w wodę ok. 937 mieszkańców miejscowości: Błażek, Samary, Nowe Moczydła.


Z- CA Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 84 > >> >|