mapa serwisu 

Ostatni komunikat ostrzegawczy

Wod. Zaduszniki  2016-05-23
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że próbki wody, pobrane przez EKOFLORA sp. z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu publicznego w Zadusznikach oraz przez PPIS w Lipnie w ramach bieżącego nadzoru, po przeprowadzonych działaniach naprawczych, wykazały brak przekroczeń parametrów mikrobiologicznych (bakterie gr. coli) i w związku z tym woda z tego wodociągu nadaje się do spożycia przez ludzi.