mapa serwisu 

Ostatni komunikat ostrzegawczy

komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów, powiat zamojski  2017-07-21

Lublin, dnia  21.07.2017r.Komunikat nr 2
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów, powiat zamojski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z dniu 19.07.2017r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów, powiat zamojski.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu zaopatruje w wodę ok. 70 osób - mieszkańców części miejscowości Bondyrz.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikaty

Komunikat nr 14 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Srebrny Borek, gmina Szumowo, powiat zambrowski  2017-09-05

Komunikat nr 13 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Goniądz, gmina Goniądz, powiat moniecki  2017-08-31

Komunikat nr 12 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Goniądz, powiat moniecki, gmina Goniądz  2017-08-28

Komunikat nr 11 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Srebrny Borek, gmina Szumowo, powiat zambrowski  2017-08-11

komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów, powiat zamojski  2017-07-21

Lublin, dnia  21.07.2017r.Komunikat nr 2
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów, powiat zamojski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z dniu 19.07.2017r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu, gm. Adamów, powiat zamojski.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Bondyrzu zaopatruje w wodę ok. 70 osób - mieszkańców części miejscowości Bondyrz.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel